ARAŞTIRMA - Devam Ediyor
Plevral patolojilerin tanısında hangisi tercih edilmeli: Kapalı plevra iğne biyopsisi ? Medikal torakoskopi ? Kesici iğne ile biyopsi ? Ya da hangisi ne zaman ?

Merkez:
ESOGÜ-APKAM
ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Yürütücü:
Muzaffer Metintaş; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Güntülü Ak; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ARAŞTIRMA - Devam Ediyor
Plevral patolojilerin tanısında ultrason altında kesici iğne biyopsisi ile BT altında Abrams iğne biyopsisinin karşılaştırılması: Randomize çalışma

Merkez:
ESOGÜ - APKAM
ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Yürütücü:
Muzaffer Metintaş; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hüseyin Yıldırım; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ARAŞTIRMA - Devam Ediyor
Plörodezis için talk ve otolog kan: randomize çalışma

Merkez:
ESOGÜ-APKAM
ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir

Yürütücü:
Gülden Er
Muzaffer Metintaş; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.