Sil

REHBER İÇİN TIKLAYINIZ LÜTFEN

PROJE ÖZETİ

Projenin Adı: Mineral Lifleriyle Çevresel Ve Mesleksel Temasın Yol Açtığı Akciğer Patolojilerin Yönetimine Yönelik İşbirliği Ağı

Projenin Amacı: Jeomorfolojik yapısı nedeniyle dünyada çevresel mineral lif maruziyetinin en fazla olduğu ülke Türkiye’dir. Asbest teması nedeniyle görülen akciğer-plevra patolojileri; mezotelyoma, plevral plak, diffüz plevral kalınlaşma, benign asbest plörezisi, yuvarlak atelektazi ve asbestozis (parenkim fibrozisi) dir. Lifler ayrıca akciğer kanseri etiyolojisinde de yer alırlar. Ak toprak” veya “çorak toprak” sahip olduğu asbest kontaminasyonu nedeniyle kırsal alanda 1980’li yıllara kadar sıklıkla kullanılmıştır. Nitekim ülkemizde yıllık olarak 700-800 civarında mezotelyoma olgusu geliştiği tahmin edilmektedir. Bu proje mineral lifleriyle çevresel ve mesleksel temasın yol açtığı akciğer patolojilerinin yönetimine ilişkin bir işbirliği ağı oluşturmak üzere hazırlanmıştır. Projenin amaçları, mineral lif temasına bağlı akciğer ve plevra patolojilerinin tespit ve takip altına alınması, hasta değerlendirme, takip, tedavi ve araştırma amaçlı ayrıntılı kayıt sisteminin gerçekleştirilmesi, ilgili epidemiyoloji, tanı, görüntüleme ve tedavi standartlarının belirlenmesi, risk yönetimi, araştırmaların planlanması ve sürekli eğitim sisteminin kurulmasıdır.

Projenin Süresi: 2 (iki) yıl

Projenin Bütçesi: Projenin toplam bütçesi 289.189 TL’dir. Bunun 81.500 TL’si katılımcı üniversitelerden, 207.689 TL’si Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nden temin edilecektir.

Projenin Çıktıları: Bu amaçlara ulaşmak için ilk aşamada bir standartlar rehberi hazırlanacak ve katılan araştırmacılar arasında bilimsel yaklaşım, uygulamalar ile ilgili birlik sağlanacaktır. Eş zamanlı olarak web tabanlı bir iletişim ağı ve hasta kayıt sistemi oluşturulacak ve katılan merkezlerde asbestle ilişkili doku ve kan ürünleri depolanmasına başlanacaktır. Bu projenin sonraki aşamalarında tanı ve tedavide etkin yöntemler belirlenecek ve prospektif klinik çalışmalar tasarlanacak ve gerçekleştirilecektir. Bunun sonucu olarak elde edilen verilerle uluslararası bilimsel literatüre katkı yapılacaktır. Asbestin yol açtığı sağlık sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması için sürekli eğitim sistemi kurulacak ve bilimsel aktiviteler yapılacaktır.

Projenin Ar-Ge Boyutu:  İşbirliği sonucunda toplanan veriler, ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve önleme çalışmaları için veri altyapısı oluşturacaktır. TC Sağlık Bakanlığı bu verileri bölgesel sağlık örgütlenmesinin unsurlarını ve önceliklerini belirlemek için kullanabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, etkisiz, tekrarlayan ve verimsiz tanı ve tedavi işlemlerinin fonlaması ile ilgili kararlar alabileceği verilere ulaşacaktır. İşbirliği ağından elde edilen veriler ve yapılan multidisipliner, multisentrik çalışma sonuçları ulusal ve uluslararası platformda sunulacak ve dünya literatürüne önemli katkı olacaktır.

Imaging characteristics of lung cancer

www.turkiyemezotelyoma.org

ESOGÜ - APKAM, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENTİTÜSÜ, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ VE TÜBİTAK - MAM ORTAK ARAŞTIRMA PROJESİ TEKLİF MEKTUBU KABUL EDİLDİ.

İLGİLİ PROJE HAZIRLANIYOR.