2013

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA: MOLEKÜLER ÇALIŞMALAR 
 

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü (Dekanlık) 
Ali Ertuğrul Salonu 
4 Ocak 2013, Cuma, Saat 09.00-16.00 

    
09:00-09:10        Açılış ve toplantının amacı - Hasan Fevzi Batırel 
09:10-09.50        Mezotelyoma'da tümör belirteçleri 
                                 . Mezotelyoma’da sinyal ileti yolakları – Saime Batırel 
                                 . Moleküler belirteçlerin mezotelyoma'da kullanımı  – Muzaffer Metintaş 
09.50-10:00        Kahve arası 
10:00-11:00        Mezotelyoma icin prognoz ve kemosensitivite belirtecleri – Ali Güre 
11:00-12:30        Araştırmalarda yeni ufuklar 
                                  . Ekshale soluk havasında uçucu organik bileşikler ve ölçümü, prediktif
                                    doku belirteçleri (Timidilat sentaz, ERCC1, anjiyogenez) - Ülkü Yılmaz 
                                  . Elektronik burun çalışmaları -  Zafer Ziya Öztürk 

                                  . Mezotelyoma hücre kültür çalışmaları - Hasan Bayram

 

12:30-13:30      Öğle Yemeği 
  
14:00-15:30        Planlanan patogenez toplantısının  programı 
15.00-16.00        Araştırma - Çalışma tartışmaları 
16.00 -                 Kapanış