2012

Elektronik Burun - Prof.Dr. Zafer Ziya Öztürk / Prof.Dr. Vefa Ahsen (Gebze YTE, İstanbul)

Akciğer Kanserinde İntrabronşial Tanı ve Tedavi Uygulamaları - Doç.Dr. Levent Dalar (Yedikule EAH, İstanbul)

2014

Kanser'de Moleküler Biyolojik Araştırma Teknikleri - Doç.Dr. Ali Güre (Bilkent Üniversitesi)