Merkez yönetimi tarafından planlanan ve uygulanan araştrımalardır. Sayfanın sol kanadındaki ilgili bölümde bilgi vardır.