Haberler

Göğüs Hastalıkları Uzmanları İçin Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmaları 2019 Yayınlandı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Toraks Derneği ve Akciğer ve Solunum Yoğun Bakım Derneği tarafından onaylanan rehbere aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz.

https://drive.google.com/file/d/1vslrvjn5uQMOiUhn-eGZIDwzMOti_q8k/view?usp=sharing

Yararlı olması dileğiyle.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen grubumuz tarafından yürütülen "Mineral lifleriyle çevresel temasa bağlı akciğer patolojilerinin yönetimine yönelik iş birliği ağı" isimli projemizin kapanış toplantısı İstanbul Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kapanış-tartışma toplantısı ile başarıyla tamamlanmış oldu. Toplantı tertibine destek veren Hasan Batırel hocamıza teşekkür ediyoruz. Projeye destek veren, proje süresince çok yapıcı katkıları olan, işbirliği gösteren SAGEM yetkililerine içtenlikle teşekkür ederiz.

Toplantı sonucu yapılan "gelecekte neler yapabiliriz" tartışmayla ilgili sayın oturum başkanlarının değerlendirdiği, sayın Hasan Bayram'ın yazdığı notlar aşağıdadır. Yeni ve başarılı projeler dileğiyle...

Proje Devamlılığı, Neler yapabiliriz? Planlanan yeni öneriler?

Sedat Altın, Hasan Bayram

Epidemiyolojik Olarak Ne Yapılabilir?

1) Kentsel Çevresel Mezotelyoma (asbest maruziyeti) araştırılmalı; kentsel dönüşüm, diğer kaynaklardan açığa çıkan.

Burada; Kamunun desteği önemli, mevcut projedeki veriler kullanılabileceği gibi ileriye dönük çalışmalar da yapılabilir. SGK ve hastane verilerini elde etmek için SAGEM gibi Bakanlık kurumları destek verebilir.

2) Mevcut hasta tabanından kesitsel veya olgu-kontrol çalışmaları

3) Kanser kayıt sisteminden mezotelyomalı olgular saptanıp, anket çalışmaları (tel vs ile verbal tanı) ile mesleksel mezotelyoma çalışmaları yapılabilir.

4) Mevcut hasta örneklerinden ve toplanacak örneklerden; erken tanı ve tedaviye cevabı öngörecek biyobelirteçlere yönelik çalışmalar

5) Kamuyu bilgilendirici bildiriler kamuoyu ile paylaşılabilir.

6) Kentsel dönüşüm alanlarında asbest lif ölçümü

7) Kümülatif doz hesaplaması önemli

Klinik-Laboratuar Olarak Ne Yapılabilir?

-        Alt tipi belirlenemeyen mezotelyoma için tiplendirme yapılabilir (DY Bayhan)

-        Biyobelirteçler, kohortlar oluşturularak araştırılabilir.

-        Genetik olarak, kendi olgularımız çalışılabilir, pedigri analizleri yapılabilir.

-        Histolojik tipler ile genetik özellikler arasındaki ilişki.

-        Microarray-protein-marker çalışmaları

-        Biomarker; ilaç hassasiyeti, hedefe yönelik tedavi ve erken tanıya yönelik

-        Multidisipliner lab çalışmalar (hücre-moleküler biyoloji, klinik, kimya işbirliği) ile hedefe yönelik ilaç öncü maddesi geliştirme, risk faktörleri, marker belirleme çalışmaları.

alt

alt

alt

ESOGÜ - APKAM'da yürütülen çalışmalardan oluşan beş adet bildirimiz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016'da sunuya kabul edildi;

 

1. Asbest nedenli radyolojik bulgusu olan akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

2. 2008 – 2012 yılları arasında Türkiye’de malign mezotelyoma ölümlerinin Joinpoint Regresyon Analizi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

3. Akciğer adenokarsinomunda mutasyon saptanan ve saptanmayan grupların karşılaştırılması; çok merkezli çalışmanın erken analiz sonuçları - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

4. Hemofagositik Sendrom Gelişen Bir Pnömoni Olgusu - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Poster Sunu

5. Kadın olgularda akciğer kanseri; olgularımızın cinsiyete göre genel değerlendirmesi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Tartışmalı Poster

 

Rehber makale özeti Euroasian Thoracic Journal'da ingilizce ve türkçe metin olarak yayınlandı.