Merkezimize yapacağınız bağışlar akciğer ve plevra kanserleri üzerinde çalışacak araştırmacı yetiştirmek için eğitim amacıyla, araştırma projelerine destek amacıyla veya merkez için cihaz ve donanım temininde kullanılacaktır.

Merkezimize yapacağınız bağışlarla kendi isminizle araştırma bursu, yurt dışı eğitim bursu veya hasta hizmet bursu verebilir ve bu burs harcamasını takip edebilirsiniz.

Benzer şekilde kendi isminizi koyacağınız cihaz ya da demirbaş alımı da yapabilirsiniz. Burs veya isimli bağışlarda ismin kalıcı olması için tarafınızla merkezimiz idaresi arasında sözleşme yapılacaktır.

Bağışlar için Hesap No:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesi
Şube Kodu: 117
Banka Hesap No: 400130766067
IBAN No: TR620001000117400130766067