Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmaları
Göğüs Hastalıkları Uzmanları İçin Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmaları 2019 Yayınlandı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Toraks Derneği...
Merkezimiz tarafından koordine edilen proje başarıyla tamamlandı.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen grubumuz tarafından yürütülen "Mineral lifleriyle çevresel temasa bağlı akciğer...
Kongre Bildirileri
ESOGÜ - APKAM'da yürütülen çalışmalardan oluşan beş adet bildirimiz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016'da sunuya kabul...
Merkezimiz koordinasyonunda hazırlanan Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi
Rehber makale özeti Euroasian Thoracic Journal'da ingilizce ve türkçe metin olarak yayınlandı.
prev
next

ESOGÜ - APKAM'da yürütülen çalışmalardan oluşan beş adet bildirimiz Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016'da sunuya kabul edildi;

 

1. Asbest nedenli radyolojik bulgusu olan akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

2. 2008 – 2012 yılları arasında Türkiye’de malign mezotelyoma ölümlerinin Joinpoint Regresyon Analizi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

3. Akciğer adenokarsinomunda mutasyon saptanan ve saptanmayan grupların karşılaştırılması; çok merkezli çalışmanın erken analiz sonuçları - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Sözlü Sunu

4. Hemofagositik Sendrom Gelişen Bir Pnömoni Olgusu - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Poster Sunu

5. Kadın olgularda akciğer kanseri; olgularımızın cinsiyete göre genel değerlendirmesi - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Kongresi: Solunum 2016 Tartışmalı Poster