Proje yürütücülüğünü Dr. Tunç Tuncel yapıyor.

Poje Özeti

Mezotelyoma, akciğer, kalp ve karın organlarını çevreleyen sırasıyla plevra, perikard ve periton  adı verilen zarlardan orijin alan malign bir tümördür. Çoğu kez asbest maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkan bu tümör, en fazla plevrada (akciğer zarı) görülür. Mezotelyoma normal popülasyon için oldukça nadir görülen bir tümördür. Fakat asbest temaslı bireylerde hastalığın görülme sıklığı ciddi bir biçimde artmaktadır. Asbestin hücre için birçok patolojik etkileri olduğu bilinmektedir. Bütün bu olumsuz etkilerine rağmen, asbeste maruz kalmış bireylerin sadece çok az bir kısmında mezotelyoma gelişmektedir. Ayrıca mezotelyomanın aile bireylerinde gözlenme sıklığının artması akıllara hastalığa karşı genetik yatkınlık faktörü olup olmadığına dair bir düşünce getirmektedir. Bu bilgiden yola çıkarak çalışmamızda Eskişehir ilindeki mezotelyoma hastalarında genom çapı ilişkilendirme çalışması (Genome Wide Association Study- GWAS) SNP array yöntemi kullanılarak yapılacaktır ve bu sayede hastalığa özgü genomik anomaliler, genomik belirteçler saptanacak ve bunların asbest maruziyeti ile ilişkisi ortaya konulacaktır. Çalışmadan  elde  edilebilecek  popülasyona  özgü  veya  asbest  maruziyetine  özgü  genetik değişimler hastalığın erken tanı veya tedavisine yönelik fikirler verecektir.